Mongolia Real Estate Investment

M.A.D. TV is a collection of the most relevant, up to date, english language news and features concerning Mongolia. It includes our own productions and interviews but also those videos from external sources that we believe are relevant to the future growth of Mongolia and its investment environment.

Улаанбаатар хотын Суурин соёлын өвийг нээх нь - Exploring Ulaanbaatar's Urban Heritage

M.A.D. компани Улаанбаатар хотын төвийн суурин иргэншлийн түүх, түүний хүрээлэн буй орчны нийгмийн эд эсийг гүнзгий судлаж энэ бүсэд төлөвлөж буй дахин төлөвлөлтийн асуудлыг ч мөн нээн илрүүллээ. Тус дүрс бичлэгээр 40, 50 мянгатын зарим оршин суугчид хотын түүхэн өвийн салшгүй хэсэг болж буйн хувьд дахин төлөвлөлт хотын хөгжилд ямар нөлөөлөл үзүүлж болох талаар дүрсэлсэн юм. Эцэст нь хэлэхэд, тус дүрс бичлэгээр хотын төвийн хурдацтай хөдөлгөөнт амьдралыг чухамдаа юу бүрдүүлж байдаг, яагаад ирээдүйн шинэ үеийн төлөө эдгээрийг ямарч ч үнээр хамаагүй хамгаалан хадгалах ёстой талаар тайлбарлан ойлгуулахыг зорьлоо.

M.A.D. takes an in-depth look at the historic urban centre of Ulaanbaatar, the social fabric surrounding it and explores some of the recent plans for redevelopment focused on this area. The video examines the life of some of the residents of the 40k and 50k buildings that make up the city's urban heritage and looks at the impact that any such redevelopment may have. Finally the video seeks to explain what it is that makes the city centre so vibrant and why it must be preserved at all costs for our future generations.

×

Contact